Aanlynleer

Welkom by die opleidingswebwerf van Die Voortrekkers. Die volgende vier kursusse kan aanlyn gedoen word - Intree-, Mentorskap-, Voortrekkerbestuur- en die Spanhanteringskursus. Die Intreekursus bestaan uit 8 modules en behoort binne 'n week afgehandel te word. Die Spanhanteringskursus is noodsaaklik vir spanoffisiere. Tydens die kursus sal jy kennis maak met al die aspekte wat nodig is om 'n span suksesvol te bestuur. Mentorskapkursus is 'n verrykingskursus waarin jy kennis maak van hoe mentorskap in Die Voortrekkers werk. Die Voortrekkerbestuurkursus is geskep vir Voortrekkers wat op die kommandodagbestuur dien of moontlik wil dien.

Die aanlynleer stel Voortrekkers instaat om opleiding te ontvang waar dit moeilik is om kursusse by te woon. Gee asb. terugvoer oor enige van die kursusse of inhoud (karin.stoffberg1@gmail.com). Baie dankie!

Om in te skryf vir enige kursus moet die kursusganger geregistreer word. Voltooi die aangehegte vorm (Inskrywingsvorm) en e-pos aan karin.stoffberg1@gmail.com. 'n Registrasienommer sal aan jou gestuur word asook 'n kodewoord ("password") om toegang te kry.

Beskikbare kursusse

Hierdie kursus het ten doel om volwassenes en bestuurslede toe te rus om hulle kommando effektief te bestuur. 

Die meeste van die onderwerpe wat hanteer word sal ook bestuursvaardigheid in die werksomgewing, ander kultuurorganisasies en die kerk verbeter. Die vaardighede kan ook wyd toegepas word in persoonlike lewe en omgang met ander mense.

Hierdie kursus leer jou om met 'n span te werk.

Hierdie kursus stel jou aan Die Voortrekkers bekend.

Hierdie verrykingskursus is saamgestel om Voortrekkers toe te rus om as fasiliteerder op kampe (byvoorbeeld HWPV en Voorslag) op te tree.

Hierdie kursus leer jou hoe mentorskap in Die Voortrekkers werk.

Hierdie is nie 'n kursus nie, maar kan gebruik word om algemene kennis oor Voortrekkerwerk op te skerp. Dit kan gebruik word vir Voorslagvoorbereiding asook vir die Hoofleierswagvraestel.